SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

Denumirea beneficiarului: CANTUP SRL
Număr de referință. Contract de finanțare nr. 3011/07.09.2018, cod SMIS 110743
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Autoritatea de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Organism Intermedia: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA
Data începerii proiectului: 24.08.2016. Data finalizării proiectului: 30.06.2021. Perioada de implementare 59 de luni.
Valoarea totală a proiectului: 9.818.926,80 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este 7.257.397,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.516.634,59 lei, unde 3.839.139,40 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDER și 677.495,19 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității si consolidarea poziției pe piața a societății CANTUP SRL în domeniul turismului, identificat în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2014-2020, în Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia, în Strategia Națională pentru Competitivitate, prin realizarea unei investiții inițiale, respectiv dezvoltarea infrastructurii de care dispune societatea ca urmare a construirii unui hotel nou care va fi clasificat la 4 stele, echipării acestui hotel cu toate dotările necesare pentru prestarea unor servicii inovative de foarte buna calitate, prin participarea la un târg internațional de profil, prin certificarea unui sistem de management si certificarea serviciilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Obiectivul specific nr. 1: Creșterea competitivității firmei prin: dezvoltarea infrastructurii si realizarea inovării de serviciu si proces
Obiectivul specific nr. 2: Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile
Obiectivul specific nr. 3: Confirmarea calității serviciilor prestate prin certificarea sistemelor de management si certificarea serviciilor

Rezultatele proiectului:
Rezultatul 1:
– 1 Hotel S+P+M+4E construit si dotat pentru clasificare de 4 stele;
– Participare ca expozant la un târg internațional de turism;
– 1 Serviciu inovativ;
– 1 Proces inovativ
Rezultatul 2
2. 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020
Rezultatul 3
3. Un sistem de management implementat si certificat conform standardului ISO 9001 si serviciile prestate certificate de către un organism de certificare independent.

Locul de implementare al proiectului: str. Arsenalului nr. 13A, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUD DÂMBOVIȚA

Informații contractori

Nr. Crt Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziții Valoarea contractului de achiziție Data semnării contractului
1 PROCONSULT SRL Consultanță în domeniul managementului execuției investiției, pentru proiectul cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Achiziție directă 129.000,00 lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale 10.09.2018
2 MICONSTRUCT SRL Execuție de lucrări pentru proiectul cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Achiziție privată competitivă conform Ordin MFE 6.803.813,04 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale 06.05.2019
3 ED-MI CONS SRL Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada desfășurării execuției lucrărilor in cadrul proiectului cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Achiziție directă 9.034,40 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale 12.04.2019
4 DEDESIGN COMVIS 3D SRL Servicii asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului cu titlul „CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE „, Cod SMIS 110743, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Achiziție directă 11.000 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale 07.05.2019
5 INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII DÂMBOVIȚA Taxe începere lucrări pentru proiectul cu titlul „CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE „, Cod SMIS 110743, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” Achiziție directă 20.698,12 nu se datorează TVA 10.05.2019